Theme groups

NCE Heidner Bioclusters temagrupper er knyttet til klyngesamarbeidets hovedfokusområder: internasjonal kommersialisering, bærekraft, innovasjon og muliggjørende teknologier. Hovedmålet for samarbeidet i gruppene er å bidra til økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsvirksomhetene.

Alle ansatte i NCE Heidner Bioclusters medlemsvirksomheter som er spesielt opptatt av eller faglig engasjert i temaet for gruppen kan delta.

I dette nedlastbare dokumentet (PDF) finner du informasjon om de fire gruppene, samt kontaktinformasjon.