Se filmen «Én helse»!

Som ledd i arbeidet med èn helse og antibiotikaresistens har NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon fått laget en film om temaet.

Norge er best i verden på lite bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen, men likevel ser vi også økning i resistensutviklingen her. Sammen med helsesektoren ønsker vi å bidra til innovative løsninger på problemet, og vi har mye å lære av hverandre. Mer informasjon blir lagt ut på www.klosser.no/antibiotikaresistens

Se filmen her:

Kort versjon av filmen:

Skuespiller i filmen er Anders Baasmo.

Faglige innlegg i filmen fra:
Knut Ingolf Dragset, Fagrådgiver reproduksjon og dyrehelse, Geno
Thomas Moen, Genomikksjef, Aquagen
Ellen Henriette Pettersen, Direktør medisin og helsefag, Sykehuset i Innlandet
Liv Sølverød, Veterinær og leder av Tines mastittlaboratorium
Rafi Ahmad, Førsteamanuensis og prosjektleder AMR-Diag, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø

Filmen er produsert av Fabelaktiv og støttet av Hedmark fylkeskommune

Takk til alle de involverte!