OS ID er nytt medlem i klyngen

OS ID er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. OS ID utvikler og produserer øremerker for husdyr. De tilbyr også systemer for aktivitetsmåling og løsninger for innhenting av vevsprøver. I klyngen vil de bidra med sine ressurser og kompetanse innen smart husdyrhold, noe som gir mer bærekraftig matproduksjon, som også er klyngens fokusområde.

Klyngen gir oss en mulighet til å utvide kompetanseområdet og bygge erfaringer, sier Torgeir Svae, administrerende direktør i OS ID. Foto: Morten Haugseggen

– Vi produserte våre første øremerker for over 80 år siden. I dag er vi et internasjonalt ledende teknologiselskap, og i staben har vi 40 dyktige og dedikerte mennesker som arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon, forteller Torgeir Svae, administrerende direktør i OS ID.

– Våre løsninger innen identifikasjon og aktivitetsmåling på individnivå bidrar til dyrevennlig, sikker og effektiv matproduksjon med sporbarhet fra jord til bord. Vi er en del av et internasjonalt selskap med sterk markedsposisjon også innen dyrehelse, sier Svae.

Ser muligheter i NCE Heidner Biocluster
– Vi er opptatt av vårt felles ansvar for å forvalte jordens ressurser på en måte som sikrer gode levevilkår, trygg mat og dyrevelferd. Sammen med landbruket bidrar vi med våre produkter til å nå disse målene, fortsetter han.

– Med vår kompetanse og løsninger kan vi være med å effektivisere, digitalisere og dokumentere norsk landbruk. For å nå disse målene ønsker vi å samarbeide med andre aktører i bransjen, og gjennom klyngesamarbeidet kan vi utvikle eller integrere løsninger vi ellers ikke hadde fått til, sier Svae.

Fra produksjonen. Foto: OS ID.

Samarbeid er viktig
– NCE Heidner Biocluster er en svært interessant klynge med mange potensielle samarbeidspartnere. Klyngen gir oss en mulighet til å utvide kompetanseområdet og bygge erfaringer. – Gjennom samarbeid kommer vi til løsninger som vil gi norsk landbruk konkurransekraft i en stadig mer utsatt bransje. Vi ønsker å være et aktivt medlem i klyngen, og vi har bygd opp vår posisjon gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forklarer han.

– Norsk landbruk står overfor nye krav og endringer og våre løsninger skal bidra i omstillingen, og vi ønsker også å lære hva andre aktører i bransjen og industrien gjør. Slik kan vi også forbedre egne løsninger, sier Svae.

– Vi ser at andre medlemmer i klyngen lykkes med sine leveranser på kvalitet, service og bærekraftige løsninger, og ønsker å lære av dem, fortsetter han.

– Vi håper også at vi gjennom NCE Heidner Bioclusters nettverk skal kunne knytte kontakter i andre internasjonale miljø der vi i dag ikke er til stede. Vi gleder også til å delta på aktiviteter og kurs i regi av klyngen der vi kan øke kompetansen hos våre ansatte, sier Svae.

Et godt tilskudd til klyngen
– OS ID styrker NCE Heidner Bioclusters forutsetninger for å utvikle nye løsninger. Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører innenfor hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Nå får bedriftene i klyngen tilgang til ny og spennende spisskompetanse som kan bidra inn i arbeidet som gjøres for å effektivisere, digitalisere og dokumentere norsk landbruk, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

Les mer om OS ID her.