NCE Heidner Professionals Program

Til høsten avholdes NCE Heidner Professionals Program
– nå er det på tide å melde seg på! (Nedlastbart program)

Har du en eller flere ansatte som har potensial til å få større ansvar for å bygge kommersiell satsing i din bedrift? En som kan blomstre ved å utvikle seg på området kommersialisering og internasjonalisering og som ser nytten av å lære seg metoder for å understøtte innovasjon og forretningsutvikling? Da er Professionals Program noe for din organisasjon!

NCE Heidner Professionals Program
I starten av september kjører vi i gang Professionals Program, hvor ambisjonen er å forsterke deltakerens evner til å utvikle nye prosjekter med internasjonalt og kommersielt potensial. Programmet holdes gjennom tre moduler og deltakerene vil igjennom programmet ta i bruk anerkjente metodikker for å utvikle ideer til kommersielle suksesser. I tillegg vil deltakerens få styrket sine kommunikasjons- og salgsferdigheter og forståelse om egen rolle i teamarbeid.

Programmet har også som mål og etablere og forsterke nettverk og relasjoner på tvers av miljøer i NCE Heidner Biocluster.

Praktisk informasjon
Professionals Program har en kostnad på 50.000 kroner per deltaker.
Medlemmer i NCE Heidner Biocluster får dekket deler av deltageravgiften.
Påmeldingsfrist er 15. juni, og første møte mellom deltakerne blir 5. september. Datoer for de 3 samlingene er:

Samling 1: 25. og 26. september (Hamar)
Samling 2: 22. og 23. oktober (Oslo)
Samling 3: 21. og 22. november (Stockholm)

The Assessment Company vil være veiledere, mentorer og instruktører for programmet. Se mer informasjon om programmet her.

Send din påmelding på e-post til post@heidner.no.