Arendalsuka 2018/Foto M. Hauglid

NCE Heidner Biocluster deltar på Arendalsuka i august

Arendalsuka/Foto M. Hauglid
Arendalsuka/Foto M. Hauglid

I Innlandet finner du Norges fremste bioøkonomiske miljø, og vi er i verdensklassen innenfor genetisk husdyravl. Det er stor enighet om at vi må satse på bioøkonomi i Norge, og vi i NCE Heidner Biocluster deltar i august på Arendalsuka for å debattere løsninger for bærekraftig vekst og utvikling.

– Oljeøkonomien må snus til grønn vekst og utvkling, og i årene som kommer er det nødvendig å satse på bioøkonomi, sier Kristiane Haug Berg, klyngeleder i NCE Heidner Biocluster. Sammen med BioValley, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune løfter vi på Arendalsuka debatten rundt bærekraftig vekst og utvikling.