Næringsministerens middag for unge ledere

Klyngeleder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, var en av 40 inviterte gjester til næringsministerens middag for unge ledere 11. mars. Tilstede var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, statssekretær, politisk rådgiver og departementsråd.

Foruten nettverksbygging, var temaene for kvelden bærekraft, digitalisering og unge ledere. Hva er en ung leder? Hva kan vi lære ved å sette kompetanse i en «ny» setting – for eksempel på tvers av bransjer?

Næringsministeren ønsket å treffe ledere i bransjer hvor det skapes nye arbeidsplasser og hvor man hele tiden må tenke på morgendagens utfordringer.

Vi takker for en flott kveld og muligheten til å få vist fram det viktige arbeidet som gjøres i klyngen.