Lunsjprat om bærekraft med Felleskjøpet Agri

Under gårsdagens «Lunsjprat om bærekraft» fikk vi høre hvordan Felleskjøpet jobber for å gjøre bærekraft til konkurransekraft og business. Utviklingssjef for grønne løsninger, Andre Monsrud, er positiv til fremtiden, og kom med en rekke spennende eksempler på Felleskjøpets prosjekter.

For å bli mer klimavennlig er det viktig å redusere strømforbruket og erstatte fyringsolje med miljøvennlige alternativer. Landbruksplast kan samles inn og gjenvinnes, og elektriske og autonome maskiner kan erstatte mange av traktorens oppgaver.

Innenfor sirkulærøkonomien har de sammen med Nortura startet selskapet Bioco, som benytter slakteavfall fra kylling til å få ut høyverdig protein til fôr og kosttilskudd.

De har også startet selskapet Mimiro sammen med Tine, for å få på plass gode digitale løsninger for å ta vare på bondens data.

Han snakket også om viktigheten av klyngesamarbeidet i NCE Heidner Biocluster, da Felleskjøpet får til mer sammen med andre selskaper.