Klyngene går sammen om koronatiltak

Felles initiativ fra klyngene NCE Heidner Biocluster, Helseinn, VRINN, 7sterke, Norwegian Wood Cluster og NCE Raufoss.

Koronasituasjonen påvirker oss alle, og gir oss utfordringer vi aldri før har stått overfor. Situasjonen vil kreve mange nye løsninger og ideer, og det vil det også være behov for i tiden etter dette. Klyngene ønsker å være en støttespiller for våre medlemsvirksomheter, både de offentlige aktørene, og bedriftene som kan sitte med løsninger.

Mange bedrifter rammes av brutte verdikjederSIVA og Norsk Katapult ønsker å høre fra bedrifter som kan fylle hull som oppstår, eller som har behov for å skaffe seg norske leverandører. Kontakt: 
Siri Stabel Olsen, 99252274, siri.stabel.olsen@norwayhealthtech.com
Programleder Bjørn Arne Skogstad, 48149070, bjorn.arne.skogstad@siva.no

Sykehusene og kommunene vil ha et stort behov for utstyr og materiell i tiden som kommer. Det er i første omgang spesielt fokus på smittevernsutstyr, men produktgruppen vil raskt kunne utvides i takt med situasjonen og helseforetakenes behov.

Det er Sykehusinnkjøp HF i samarbeid med Norway Health Tech som koordinere alle leverandørhenvendelser knyttet til covid-19.

Har din bedrift utstyr eller mulighet til å være med å bidra? Send en e-post til suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

Innovasjon Norge setter inn tiltak for å støtte næringslivet:

  • Bedrifter med lån i Innovasjon Norge kan søke om avdragsutsettelse. (link)
  • Innovasjon Norge kan tilby rådgiving og lån til bedrifter, og vurdere alternative tiltakspakker. (link)
  • Innovasjon Norge jobber med å sette inn ekstra tiltak for å koble de som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. (link)

Forskningsrådet har utlyst en hasteutlysning med frist 31. mars. Dette er en ganske åpen utlysning for forskningsprosjekter som kan bidra til økt forståelse og bedre håndtering av epidemien. (link)

Vi i NCE Heidner Biocluster, Helseinn, VRINN, 7sterke, Norwegian Wood Cluster og NCE Raufoss står til rådighet for våre medlemsvirksomheter med rådgivning, og kan være behjelpelige med å koble dere til andre virksomheter eller virkemiddelapparatet. Jo bedre vi kjenner utfordringene deres, desto raskere kan vi kontakte dere dersom en ny mulighet oppstår, f.eks. utlysninger av EU-midler med kort frist.

Koronasituasjonen medfører en nedgang for mange, men det ligger også muligheter i en nedgang og sammen skal vi klare å finne disse mulighetene i tiden som kommer.  

Få flere gode råd på Klosser Innovasjons side om korona-tiltak for næringslivet

Med vennlig hilsen

Kristiane Haug Berg, Daglig leder, NCE Heidner Biocluster  kristiane@klosser.no
Svein Terje Strandlie, Daglig leder, NCE Raufoss svein.terje.strandlie@sintef.no
Håvard Røste, Daglig leder, VRINN business cluster  havard@hamarregionen.no
Ingrid Olstad Busterud, Daglig leder, Helseinn
ingrid@helseinn.net
Knut Skinnes, Daglig leder, Norwegian Wood Cluster
knut@nwcluster.no
Jan Egil Melby, Daglig leder, 7sterke
jan.egil.melby@klosser.no