Kick-off for nettverket NORSE

En samlet næring går sammen i kampen mot antibiotikaresistens, gjennom “Network for One Health Resistome Surveillance” (NORSE). Formålet med det tverrfaglige nettverket er å skape et system for å overvåke utviklingen av antibiotikaresistens i naturen, i næringskjeden, i dyr og i mennesker. 28. – 29. januar ble NORSE offisielt startet med kick-off-møte hos Folkehelseinstituttet i Oslo.

“Network for One Health Resistome Surveillance” (NORSE) er støttet av Norges forskningsråd, og består av offentlige og private institusjoner, som universiteter, sykehus og industri. NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon er industripartnere i prosjektet, og Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet leder en av arbeidspakkene.

Øverst til høyre: Kristiane Haug Berg (NCE Heidner Biocluster). Nederst til venstre: Rafi Ahmad (Høgskolen i Innlandet).

Én helse i fokus

“One health” – Én helse, beskriver sammenhengen mellom folkehelse, dyrehelse og miljøhelse, og det er viktig å fokusere på alle disse sektorene for å få bukt med problemet med antibiotikaresistens, da resistente bakterier ikke kjenner noen grenser. En Én helse tilnærming vil bedre oversikten over resistensutviklingen i Norge og bidra til økt forståelse av hvordan resistente bakterier spres i ulike miljøer.

Nettverket vil jobbe for å få systemene for resistensovervåkning hos mennesker, dyr og miljø til å samarbeide bedre enn de gjør i dag, og med dette få et mer helhetlig bilde av situasjonen både i Norge og globalt.

Hovedmålene med NORSE-nettverket er:

  • Å kartlegge behovene og kravene til et resistome overvåkningssystem
  • Å fremme forskning og utvikling av kunnskap om resistomet, overføring av antibiotikaresistens, resistome datainnsamlingsverktøy og kliniske anvendelser av resistome-data.
  • Å spre kunnskap om antibiotikaresistens i et Én helse-perspektiv nasjonalt og globalt

Målrettet innsats

NORSE skal gi økt kontakt og samarbeid på tvers av sektorene, og bidra til langsiktig, målrettet innsats mot antibiotikaresistens. Kick-off-møtet ble særlig brukt til å bli bedre kjent deltakerne imellom, samt oppdatere hverandre på resistensovervåkning i de forskjellige sektorene i dag. Klyngeleder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, og prosjektleder i Klosser Innovasjon, Nis Valentin Nielsen, fortalte om hvordan vi jobber med problematikken, og hvordan våre medlemmer kan bidra til å finne gode, innovative løsninger. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe til hvert av de 3 hovedmålene.

Deltagere fra NORSE møttes tidligere under konferansen «Biotown One health» på Hamar i november 2019, hvor det også var premiere på filmen «Én helse»: