Innovasjonsrammen

Innovasjonsrammen

Nå er det snart tid for ny runde av Innovasjonsrammen fra Innovasjon Norge. Sist fikk 3 av 5 prosjekter fra Heidner Biocluster bevilgning så her er det bare til å hive seg rundt og benytte seg av dette eksklusive tilbudet kun for klyngemedlemmer! 5 millioner skal deles ut.

Dette kan du søke om:

 1. Forstudium (maks 150 000,- i støtte)
 2. Forprosjekt (maks 300 000,- i støtte)

Maksimalt 50 % støtteintensitet.

Se informasjon her: http://www.innovationclusters.no/utlysninger/Innovasjonsrammen/

Nytt i år er at det ikke deles ut en egen ramme til klyngen som så skal fordeles internt, men at alle prosjektene våre konkurrerer fritt med prosjekter som er sendt inn fra andre klynger.

Heidner Biocluster har anledning til å sende inn maks 5 prosjekter i «samlesøknaden». Dersom vi mottar flere prosjekter enn 5, er klyngeadministrasjonen bedt om å prioritere de som vi har mest tro på, og som treffer best på klyngas overordnede strategi.

Søknadsprosessen er som følger:

 1. Logg inn/opprett en bruker på https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=INNOVASJONSRAMMEN&login
 2. Fyll ut esøknadsskjemaet, men IKKE trykk på send!
 3. Lagre esøknaden som en pdf og send den til post@heidner.no innen 10 september!
 4. Klyngeadministrasjonen prioriterer 5 prosjekter i «samlesøknaden» til Innovasjon Norge.
 5. Innovasjon Norge velger ut prosjekter som skal få bevilgning.
 6. Klyngeadministrasjonen gir beskjed til de som har fått sine prosjekter innvilget (og til de som ikke fikk det, inkl. begrunnelse).
 7. Dersom du fikk innvilget ditt prosjekt, gå inn på esøknaden igjen og trykk send. Prosjektet kommer da offisielt inn i systemet.
 8. Innovasjon Norge kontakter deg for videre fremgangsmåte.
 9. Start prosjektet 🙂

NB: Søker må ha minst 1 annen reell bedriftspartner med i prosjektet (heleide datterselskaper teller ikke).

Frist for innsending av prosjekt: SENEST 10 september!

Mer info:

http://www.innovationclusters.no/aktuelt/utlysning-for-2018/

http://www.innovationclusters.no/globalassets/filer/nic/dokumenter/innovasjonsrammen—2.pdf