Samling 2/3: Kompetanseprogram i bærekraftig forretningsutvikling

09:30 - 12:30

NCE Heidner Biocluster inviterer til andre av tre samlinger for deltakere i vårt kompetanseprogram i bærekraftig forretningsutvikling. Les mer om programmet her.

På samling nummer to vil vi blant annet lære å benytte verktøyet vesentlighetsanalyse for å prioritere hvilke bærekraftsutfordringer bedriften bør addressere først. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut til deltakere i forkant av samlingen.

NB! Påmelding er påkrevd. Kontakt brit@klosser.no for nærmere informasjon.


Where: Nortura SA

Map Unavailable