Samling 1/3: Kompetanseprogram i bærekraftig forretningsutvikling

12:00 - 15:00

NCE Heidner Biocluster inviterer til første av tre samlinger for deltakere i vårt kompetanseprogram i bærekraftig forretningsutvikling. Les mer om programmet her.

På første samling vil vi begynne å kartlegge egen bedrifts nåsituasjon med hensyn på bærekraftspåvirkning. Vi vil se på påvirkning på interessenter og identifisere utfordringer. Ytterligere info sendes ut på e-post til påmeldte deltakere.

NB! Påmelding er påkrevd. Kontakt brit@klosser.no for mer informasjon.


Where: Felleskjøpet Agri SA, Hovedkontor

Map Unavailable