Heidner – Liv laga!

Bilde_HeidnerHeidners visjon er bioteknologi for bærekraftig bioøkonomi.  Næringsklyngen har et geografisk tyngdepunkt i Hamarregionen og har sitt utspring i det tradisjonsrike avlsmiljøet for dyr og planter. Klyngen foredler unike gener og utvikler produkter og tjenester for utvikling og sunne og produktive dyr, planter og fisk. Heidner forvalter naturressurser på en bærekraftig måte. Målsetting for klyngearbeidet er å videreutvikle et allerede internasjonalt anerkjent fagmiljø ved å samarbeide om forskning, innovasjon, kompetanse og næringsutvikling. Hedmark Kunnskapspark er fasilitator for klyngearbeidet.

 

_______________________________________________________________________________________________