BioBank reduserte plastbruken med over ett tonn på ett år

Årlig genererer et gjennomsnittlig laboratorium fem tonn plastavfall, og laboratoriet i BioBank er intet unntak. Selv om prøvesvarene sendes elektronisk, generer de åtte ansatte årlig tre tonn med plastavfall fra sitt laboratorium. Mye av avfallet er plast fra engangsartikler.

Daglig leder Sigbjørn Gregusson på laboratoriet i BioBank.
Daglig leder Sigbjørn Gregusson på laboratoriet i BioBank.

I 2017 deltok daglig leder Sigbjørn Gregusson på et seminar om sirkulær økonomi som skulle endre avfallshåndteringen i bedriften totalt.

Seminar endret avfallshåndteringen

Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte jordens ressurser på en best mulig måte slik at en på kort og lang sikt sørger for bærekraft og verdiskaping.

– Jeg tenkte først at seminaret ikke var noe for oss siden vi sender informasjon og samhandler elektronisk med kundene våre, men etterhvert begynte jeg å tenke over produksjonen vår. Daglig jobber vi med store mengder plast, forteller Gregusson.

Økt bevissthet rundt plastbruk

– Vi meldte oss på det nordiske prosjektet i sirkulær bioøkonomi, som drives av Danmarks Tekniske Universitet (DTU), sier han. BioBank var en av fire bedrifter som kom igjennom nåløyet i 2018. Gjennom 2018 fikk bedriften veiledning og oppfølging av to studenter som hadde BioBank som case i sin bacheloroppgave.

– I arbeidet vårt brukte vi store mengder engangsartikler, og sammen med studentene kartla vi forbruk, fant forslag til endringer og hvilke mål vi ønsket å nå, forklarer han.

Smarte innkjøp og løsninger i arbeidshverdagen

Alle ansatte har bidratt i prosessen. Gjennom smarte innkjøp, vask av plastartikler og resirkulering har BioBank redusert forbruket med nesten 70 prosent. Hver tredje uke sender bedriften en kubikk med polypropylen til gjenvinning. Dette er en plasttype som ofte brukes i emballasje.

Daglig leder Sigbjørn Gregusson og systemansvarlig Arne Simensen klargjør pp-plasten for henting og gjenvinning.
Daglig leder Sigbjørn Gregusson og systemansvarlig Arne Simensen klargjør pp-plasten for henting og gjenvinning.

– Vi har også blitt flinkere til å sortere annet avfall på kontoret. Pappesker bruker vi for eksempel om igjen, og de er praktiske å ha i bakhånd når noe skal sendes, fortsetter Gregusson.

Viktig miljøeffekt

For BioBank har løsningen vært å gjenbruke der det er mulig, samt gjøre smarte innkjøp.

– Nå lagrer vi for eksempel ørevevsprøver i pappemballasje som vi har designet selv. Her har vi redusert plastbruken med 100 prosent. Vi er mer bevisste rundt innkjøp, og leverandørene har på sin side vært enestående. Sammen har vi funnet gode, bærekraftige løsninger, sier han.

– Miljøeffekten har vært vår motivasjon, og ved hjelp av enkle tiltak sparer vi samfunnet for flere tonn plastavfall i året, avslutter Gregusson.

Om BioBank

I Biohuset på Hamar ligger BioBank, den nasjonale biobanken for fisk, husdyr og planter. Selskapet ble etablert i 2005 og eies av Geno, Aqua Gen AS og Norsvin. Eierne har gjennom avlsarbeid, forskning og utviklingsarbeid (FoU) samlet genetisk informasjon og slektskapsinformasjon om sine avlspopulasjoner i over 40 år. Informasjonen kan knyttes opp til biobanken. Les mer på biobank.no