Besøk fra den belgiske agrifoods-klyngen Wagralim

Fra venstre: Prof. Elisabeth Kommisrud, Høgskolen i Innlandet, Dominique Blanquet, Belgias Ambassade i Oslo, Peter Bavngaard Thrane, forretningsutvikler i NCE Heidner Biocluster og Yuan Chai, international affairs officer i Wagralim

Denne uken hadde klyngen besøk fra Belgia. Dominique Blanquet, handelsattaché ved den belgiske ambassade i Oslo og Yuan Chai, international affairs officer ved Wagralim-klyngen møttes med Prof. Elisabeth Kommisrud fra Høgskolen i Innlandet og representanter for NCE Heidner Biocluster på Hamar for å bygge relasjoner og diskutere potensielt klynge-til-klynge-samarbeid.

I tillegg besøkte bedrifter fra Wagralim-klyngen to av våre klyngemedlemmer – Tine og Nofima, for å nettverke og finne muligheter for eventuelt samarbeid.

Wagralim er en agrifoods-klynge fra Wallonia-regionen i Belgia med over 200 medlemmer, primært innen mat- og ingrediensindustri. De er sterke på EU-prosjekter og har gode kontakter inn mot Brussel, og kan være en naturlig samarbeidspartner for medlemmer i NCE Heidner Biocluster som ønsker å søke finansiering fra Horisont 2020 og Horisont Europa.

https://www.wagralim.be/

Trenger du hjelp til EU-prosjekter? Ta kontakt med EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster, Linn Dybdahl (linn@klosser.no/90625908)