Fredagshilsen 7. april 17

God helg!

Dette er et ukentlig nyhetsbrev fra Heidner, der vi ønsker å dele nyheter og spennende aktiviteter fra klyngenettverket. Gi oss gjerne tips om saker vi bør skrive om.

post@heidner.no
www.heidner.no

---

Norinsect AS ny medlemsbedrift i Heidner

NorInsect AS er et innovativt oppstartsselskap som arbeider med å utnytte restråstoff til å etablere volumproduksjon av insekter (melorm/tenebrio molitor) som ingrediens i fiske- og dyrefôr. Norinsect består i dag av gründer Peder Vikenes og forretningsutvikler Harald Espeland, i tillegg til to produksjonsmedarbeidere. Selskapet har de siste årene gjennomført en lang rekke FoU-aktiviteter og vil i løpet av året etablere sitt første produksjonsanlegg i Stordal på Sunnmøre.

Norinsect AS er et spennende tillegg til Heidners ressursbase innen sirkulærkonomi, og vil bidra til å styrke klyngas satsning på bærekraftig matproduksjon.

F.v. forretningsutvikler Harald Espeland og gründer Peder Vikenes.

---

415 000 tonn restråstoff i norsk landbruk

En nylig publisert rapport fra Nofima på oppdag for Innovasjon Norge kartlegger for første gang mengde og type restråstoff i norsk landbruk. - Dette er en svært nyttig rapport som vil stimulere innovasjon og økt verdiskaping fra norsk bioråstoff, sier Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver i Innovasjon Norges avdeling for biobaserte næringer.

Av de 415 000 tonnene som er kartlagt benyttes mye til dyrefôr, men det er fremdeles et stort verdiskapingspotensiale i disse ressursene. Den nye bioøkonomiordningen som Innovasjon Norge har lansert vil være en god kilde til finansiering av innovasjoner innen sirkulærøkonomi og mer bærekraftige foredlingsprosesser og produkter.

Les mer hos Innovasjon Norge.

---

Økning i eksportaktiviteten hos Norsvin

Norsvin opplever tydelig at kombinasjonen av høyt genetisk nivå og god helsestatus gir dem et fortrinn på eksportmarkedet. I 2016 økte eksporten av livdyr og semindoser betydelig. Det ble eksportert totalt 1 258 livdyr og 17 000 semindoser. En viktig del av eksporten av livdyr er innad i Topigs Norsvin -systemet, med eksport av råner til seminstasjoner rundt i Europa. Det aller meste av semineksporten er avlssæd til kjernebesetninger hvor målet er å skape størst mulig avlsframgang gjennom tilgang til siste generasjon av norske seminråner.

Les mer hos Norsvin.

Foto: Norsvin

---

Ny semin- og eksportsjef i Norsvin

Elisabeth Nissen Nordbye tiltro 1. april som  semin- og eksportsjef i Norsvin. 

Elisabeth er 42 år, utdannet veterinær fra NVH og har tidligere jobbet som seniorinspektør/fagrådgiver i Mattilsynet der hennes hovedoppgaver har vært inspeksjoner på dyrehelse- og dyrevelferdsområdet og rådgivning på fagområde tilsyn med avlsstasjoner og eksport av avlsprodukter. Hun er derfor allerede godt kjent med deler av Norsvins virksomhet.

Foto: Norsvin

---

AquaGen kjøper stamfiskanlegg

Avlsselskapet AquaGen har inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Profunda, et anlegg i Barstadvik i Møre og Romsdal som produserer landbasert stamfisk av laks. 
- Kjøpet av Profunda er en strategisk viktig investering, fordi det sikrer rognleveranser fra AquaGen gjennom hele året, sier Nina Santi, administrerende direktør hos AquaGen. Les mer hos kyst.no.

---

Hverdag med Heidner

Hver måned vil vi presentere en person fra Heidner-klynga som forteller litt om seg selv og hva hun eller han jobber med. Denne måneden blir vi bedre kjent med Ragnar Johnskås som er planteforedler i Skogfrøverket.

---

Lærerikt om digital kommunikasjon på MAKS-forum denne uka

YouTube

Håvard Røste fra Hamarregionen utvikling holdt denne uka et lærerikt MAKS-forum om digital kommunikasjon, web og sosiale medier.

Fikk du ikke med deg MAKS-forum denne gangen, så fortvil ikke! På Heidners YouTube-kanal kan du se en kort video hvor Håvard Røste oppsummerer det han snakket om og gir noen gode tips til slutt.

//MAKS-forum er arrangementer hvor markedsføring, kommunikasjon og salg er tema. Arrangementene er gratis og åpent for alle klyngemedlemmer.

---

Prosjekter innen sirkulærøkonomi, digitalisering eller elektrifisering? Søk miljøteknologimidler!

En del av midlene i Innovasjon Norges miljøteknologiordning er i år øremerket klyngebedrifter. Dette betyr at våre medlemmer kan søke om inntil 500 000 kroner til forprosjekter. Fristen er 15.5. Ta kontakt på post@heidner.no for bistand, og les mer her.

---

Kalender

Norwegian Plant Biology Conference
21.-22. juni på Hamar Kulturhus. Påmeldingen er åpen. Les mer her.

---

Ledige stillinger

Medarbeider innen avl og organisasjon (søknadsfrist: snarest)

Trainee, landbruk og samfunn (søknadsfrist 20.04.17)

Postdoc position in berry production/plant nutrition (Søknadsfrist: 20.04.2017)

---

Ukas tweet

Følg Heidner på sosiale medier
Facebook         Twitter         LinkedIn